Kiedy po pomoc?

Z pomocy psychoterapeuty lub psychologa może w zasadzie korzystać każdy człowiek. Wizyty w tych gabinetach nie są już zarezerwowane, jak kiedyś, dla ciężkich zaburzeń. Psychologowie przyjmują ludzi z poważnymi problemami, z małymi problemami, ale też osoby pozornie bez żadnych problemów, które chcą po prostu podnieść standard swojego życia, relacji międzyludzkich, osiągnąć większą efektywność w pracy.

Standardowa pomoc psychologiczna obejmuje rozwiązanie trudnych problemów życiowych, jakimi mogą być np. rozstanie partnerów, śmierć bliskiej osoby, częsty smutek, nie radzenie sobie z obowiązkami, które dotąd nie były dla nas przeszkodą. W tych sytuacjach psycholog sprawdza się doskonale.

Ale psychologia nie jest nauką, nastawioną wyłącznie na wewnętrzne jednostkowe problemy, już dawno wyszła na zewnątrz. Drugim polem działania są relacje interpersonalne. Obejmują one np. problemy małżeńskie. Coraz częściej dochodzi do rozwodów, ludzie nie potrafią utrzymać związków. Jeśli nie jesteśmy jeszcze zdecydowani na rozwód i pragniemy ocalić małżeństwo, dobrym krokiem może być udanie się do poradni małżeńskiej. Doświadczeni specjaliści spróbują dotrzeć do źródeł problemów, naświetlić je nam i być wspólne życie zaczniemy na nowo.

Coraz bardziej popularna staje się psychologia pracy. Już dawno zauważono, że na wydajność pracowników olbrzymi wpływ ma atmosfera panująca w firmie. Człowiek, który nie lubi swojej pracy, człowiek, którego denerwują szef, współpracownicy i warunki panujące w zakładzie pracy, nigdy nie będzie dobrym wydajnym pracownikiem. Wyszkoleni psychologowie zajmują się organizacją pracy, wskazują na błędy, pomagają ustawić relacje, radzą jak usprawnić komunikację w zespole i np. wprowadzić odpowiednie systemy motywacyjne.