Garść Teorii

Informacje na tej podstronie pochodzą z polskiego wydania Wikipedii i są dostępne na licencji GNU.

Psychoterapia

Psychoterapia to zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego... więcej»

Depresja

Jedno z najcięższych zaburzeń nastroju, występuje przynajmniej pod kilkoma postaciamia. W przebiegach ciężkich (np. depresja ednogenna, depresja dwubiegunowa) bezwzględnie wymaga leczenia psychiatrycznego... więcej»

Dystymia

(Inne nazwy: depresja nerwicowa, depresyjne zaburzenie osobowości, przewlekła depresja z lękiem) - typ depresji charakteryzujący się przewlekłym (trwającym kilka lat lub dłużej) obniżeniem nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej... więcej»

Fobia społeczna

(Inne nazwy: socjofobia, chorobliwa nieśmiałość, lęk towarzyski, lęk społeczny, nerwica społeczna) - poważne lękowe zaburzenie będące swoistą odmianą fobii, w której odczuwa się wszechogarniający i praktycznie ciągły lęk (w lżejszych postaciach może to być jedynie dyskomfort) przed sytuacjami społecznymi - towarzyskimi lub zawodowymi. Jest schorzeniem przewlekłym... więcej»