Psychoterapia osób w śpiączce


Poza Centrum
Poza Centrum
Psychoterapia Warszawa

Al. Ujazdowskie 16 m. 58
00-557 Warszawa

Psychologia procesu, jako nurt psychologii czerpiący zarówno ze zdobyczy całej dziedziny psychologii i filozofii, ale również z obszaru wschodnich systemów myślenia, szczególnie taoizmu i buddyzmu, wierzy w to że ludzie są w stanie komunikować się i być w różnych obszarach i stanach świadomości. Z tego przekonania wywodzi się jeden z kierunków pracy z osobami chorymi, mianowicie praca terapeutyczna z osobami przebywającymi w stanie śpiączki.

Psychoterapeuci z ośrodka Poza Centrum realizują na terenie Warszawy zajęcia psychoterapeutyczne zarówno dla osób w śpiączce jak i ich rodzin. Tego typu psychoterapia Warszawa nie ma na celu wybudzenie osoby ze śpiączki ale pomoc w komunikacji z chorym. Praca terapeutyczna opiera się na założeniu że osoby w śpiączce pozostają w odmiennym , nie mniej realnym niż nasz, stanie świadomości. Przeżywają w nim emocje, funkcjonują, ale nie są w stanie komunikować swoich stanów na zewnątrz - do swojej rodziny przyjaciół.

Psychoterapia osób w śpiączce pozwala im lepiej komunikować swoje przeżycia, uspokaja i wycisza, w efekcie tacy ludzie mogą szybciej wybudzić się ze śpiączki lub spokojniej odejść. Psychoterapia pomaga też rodzinom zrozumieć stan swoich bliskich i przygotować się na następstwa bycia osoby bliskiej w śpiączce. Pomaga pogodzić się z zaistniałą sytuacją i emocjami, które pojawiają się w związku z takiego rodzaju problemem. Psychoterapia osoby w śpiączce może obejmować zarówno samego chorego, sesje indywidualne dla członków rodziny oraz terapeutyczne sesje grupowe dla całej rodziny.